Veszélyes anyagok alkalmazásának munkavédelmi gyakorlata

A jelenleg érvényben lévő kémiai biztonságról szóló jogszabály előírásai alapján az alábbiakat kell figyelembe venni veszélyes anyagok használatakor:

  • Tevékenységünk során elsősorban a nem veszélyes anyagok kerüljenek használatba, ha ez nem lehetséges, akkor pedig a kevésbé veszélyesek. A döntéseket, pedig minden esetben indokolni kell.
  • Tevékenység megkezdése előtt a veszélyes anyagok használatának bejelentése a területileg illetékes ANTSZ-nél (https://www.antsz.hu/…/veszelyes_tev_bejelentese_egyszerusi…)
  • Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjának beszerzése (gyártó, vagy forgalmazó vásárláskor kérésre köteles odaadni), illetve annak biztosítása, hogy a biztonsági adatlapok minden használó számára bármikor elérhetők legyenek.
  • A biztonsági adatlapok birtokában meg kell határozni a felhasználási/tárolási feltételeket.
  • El kell végezni a veszélyes anyagokra vonatkozó kockázatértékelést, és intézkedési tervet.
  • A veszélyes anyaggal érintkezők orvosi vizsgálatairól szóló rend meghatározása.
  • Gondoskodni kell a veszélyes anyaggal dolgozók megfelelő oktatásáról.
  • Szükséges dokumentáció, iratkezelés, jegyzőkönyvezés.