Védőruha vagy munkaruha?

A munkahelyi ruházat megállapítása során elsődleges és legfontosabb szempont, hogy a munkáltató tisztában legyen azzal, hogy a végzett tevékenységhez kötelezi-e jogszabály a szükséges ruha biztosítására.

A munkahelyi ruházatok leggyakoribb formái:

  • egyenruha (felismertetést szolgál, pl. rendőrségi egyenruha)
  • formaruha (arculat megjelenítés, pl. pincér ruha)
  • termékvédőruha (a gyártott terméket óvja)
  • védőruha (egyéni védőeszköz, a munkavállaló épségét és egészségét óvja, jogszabály írja elő)
  • munkaruha (a munkavállaló saját ruháját óvja a szennyeződéstől és fokozott igénybevételtől)

Az egyéni védőeszköz juttatás megállapítása, így a védőruházat típusa és juttatásának módja is munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.